Ara


TÜBİYAD, Türkiye'de kurulmuş bilişimle ilgili diğer sivil toplum kuruluşlarından farklı olarak bünyesinde tüzel kişilikle birlikte bireyleri de ön plana çıkartmıştır. Ayrıca bilişim sektöründeki üst düzey yöneticiler, yani profesyoneller ya da bilişim duayenleri, bu oluşumun temelini teşkil etmektedirler.

TÜBİYAD'a üye olarak kabul edilen kişiler, mücbir sebepler dışında diledikleri sürece bu ünvanı taşıyabilirler. Bulundukları mevkiden ayrılmaları ya da emekli olmaları TÜBİYAD'daki statülerini değiştirmez. Bu nedenle TÜBİYAD, bir sivil toplum kuruluşu olduğu kadar sürdürülebilir faaliyetlerini yürütmek için aynı zamanda bir kurum hüviyetindedir.

Gerçekleştirilebilir ve sürdürülebilir faaliyetler ilkesi TÜBİYAD'ın ana prensibidir. Üyeleri ağırlıklı olarak önde gelen kurum ve kuruluşlarda CIO (Üst Düzey Bilişim Yöneticileri), CFO (Üst Düzey Finans Yöneticileri) ve CDO (Dijital Dönüşüm Liderleri ve Data Analitiği Liderleri) pozisyonlarında bulunan TÜBİYAD, özellikle Dijital Dönüşüm, CIO (Bilişim Üst Düzey Yöneticileri), CDO (Dijital Dönüşüm Liderleri ve Data Analitiği Liderleri) atamalarıyla ve Sanayi'de Dijital Dönüşüm'le ilgili gerçekleştirdiği farkındalık çalışmaları ve etkinlikleriyle, Türkiye'nin bu alanlarda gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

TÜBİYAD, aynı zamanda Türkiye'nin Avrupa ve global çaptaki ilişkilerini kuvvetlendirmek ve ilerlemesini desteklemek amacıyla yurtdışında da çeşitli platform ve etkinliklerde (örn. EuroCIO Zirveleri, CDO Club Zirvesi, CIO Day) aktif olarak yer alarak Türkiye'yi temsil etmektedir. TÜBİYAD, EuroCIO'nun, yani Avrupa CIO (Üst Düzey Bilişim Yöneticileri) Birliği'nin, Türkiye'deki üyesi ve temsilcisidir.

TÜBİYAD, 16 Aralık 2010 tarihi itibarıyla ilk genel kurulunu gerçekleştirerek yoğun olarak faaliyetlerine başlamıştır.    Hakkımızda Gizlilik ve Güvenlik İletişim © Tübiyad 2016